Główna > Bez kategorii > Pieniądze z Unii Europejskiej dla firm na lata 2014-2020

Pieniądze z Unii Europejskiej dla firm na lata 2014-2020

Uzyskane przez Polskę fundusze unijne na lata 2014-2020 będą przeznaczone na realizację 16 programów regionalnych, 8 programów krajowych oraz 1 programu ponadregionalnego Polska Wschodnia. W ramach programów regionalnych środkami będą dysponowali marszałkowie województw.

Fundusze, które uzyskała Polska zostaną przeznaczone na:

innowację,
przedsiębiorczość,
autostrady i drogi ekspresowe,
badania i rozwój,
zieloną energię,
transport przyjazny środowisku,
społeczeństwo informacyjne,
włączenie społeczne, edukację, rynek pracy.

Główny cel programu to zwiększenie roli wiedzy, kształcenia, innowacji oraz technologii cyfrowych. Innymi założeniami są również zwiększenie konkurencyjności na rynku, walka z ubóstwem, podnoszenie kwalifikacji przez obywateli.

Z punktu widzenia beneficjentów zostanie utworzona większa ilość programów operacyjnych, które będą zasadniczo wyspecjalizowane.

Wiele zmian dotyczyć będzie wsparcia dla przedsiębiorców. Do tej pory otrzymywali oni fundusze w postaci dotacji unijnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce wprowadzić zwrotne pożyczki na korzystnych warunkach. Spłacenie przez przedsiębiorców zaciągniętych pożyczek spowoduje, że fundusze będą wciąż znajdowały się w obrocie gospodarczym i będą mogły wspierać kolejne firmy.

(Źródło: egospodrka.pl)

Tagi: