Główna > Ogłoszenia > Pomoc dla pracodawców i przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Pomoc dla pracodawców i przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej


Informujmy, że w związku z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zostaje operatorem w zakresie trzech nowych instrumentów mających na celu ochronę zatrudnienia, oraz zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

 

Powiatowy Urząd Pracy w ramach pomocy będzie wypłacał:

  1. dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców,

  2. dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,

  3. niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł.

 

Wzory wniosków oraz informacje odnośnie terminu ich składania zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu ustawy oraz po otrzymaniu środków na realizację instrumentów. Wkrótce uruchomimy także infolinię, na której można będzie uzyskać informację dotyczące pomocy dla pracodawców i przediębiorców.

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej: https://bedzin.praca.gov.pl/ , profilu Facebook: Powiatowy Urząd Pracy
w Będzinie oraz stronie starostwa powiatowego w Będzinie: https://powiat.bedzin.pl/.

 

Źródło: https://bedzin.praca.gov.pl

Tagi: