25 czerwca 2020 at 12:53


Kontakt telefoniczny z PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w celu usprawnienia kontaktu telefonicznego uruchomił kolejne telefony komórkowe. Poniżej prezentujemy wykaz aktualnych numerów telefonów komórkowych.   Czytaj więcej

10 czerwca 2020 at 07:53


Nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nabór potrwa w dniach 01.07.2020 r. do 10.07.2020 r.     źródło: https://bedzin Czytaj więcej

15 kwietnia 2020 at 09:23


Nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó Czytaj więcej

10 kwietnia 2020 at 12:37


Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt Czytaj więcej

31 marca 2020 at 14:56


Pomoc dla pracodawców i przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Informujmy, że w związku z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ni Czytaj więcej